Det här förändrar allt

Titel: Det här förändrar allt – kapitalismen kontra klimatet

Författare: Naomi Klein

Utgiven: 2016

Förlag: Ordfront Förlag

Sidor: 654

Passar: Miljöpartisten (och alla andra som är intresserade av ämnet)


Huruvida den globala uppvärmningen beror på oss människor eller inte råder det inte längre några tvivel om. Forskarna är överens om att vi har en påverkan. Jag tror inte att någon som läser det här inte är medveten om det. Frågan är varför vi, trots diverse klimatavtal, hittills har misslyckats med att vända på utvecklingen? Och vad krävs för att göra om och göra rätt?

Naomi Kleins senaste bok “Det här förändrar allt – kapitalismen kontra klimatet” fortsätter i samma ådra som hennes tidigare böcker (“Chockdoktrinen” är kanske den mest kända) i sin kritiska analys av den nyliberala kapitalismen. Den här gången är det relationen mellan just kapitalismen och klimathotet som behandlas. Klein beskriver den destruktiva slagkombinationen som “[…] utdelas av en fossilbränslekonomi: dödlig när utvinningen går fel och bundet kol läcker ut vid källan; dödlig när utvinningen fungerar och växthusgaser släpps ut i atmosfären.”

Klein argumenterar för att vi är fastbundna av fossilbränsleindustrins ekonomiska intressen och politikers ovilja att reglera en marknad som ska reglera sig själv, oavsett hur illa den misslyckas med det. Boken är mycket ingående utan att för mig kännas utdragen eller svår att förstå. Bilderna som målas upp är tydliga och inte sällan illavarslande. Trots detta finns det faktiskt en hel del hopp att hämta från boken. För att bryta den nedåtgående spiralen måste vi göra upp med den nyliberala kapitalismen och prioritera liv och hållbarhet framför varumärken, skriver Klein.

“Det här förändrar allt” utgavs 2015 i Sverige. I skrivande stund, år 2016, ser världsläget ut ungefär så här:

  • 2016 förväntas enligt amerikanska vädermyndigheten NOAA bli det varmaste året som registrerats sedan man började mäta temperaturen 1880. Det är även tredje året i rad som slår nytt värmerekord.
  • NOAA uppger även att ismassorna i Arktis är de minsta som uppmätts sen man började mätningarna 1979.
  • Det stora barriärrevets koraller är döende.

Samtidigt så har positiva förändringar skett – Parisavtalet är en sådan ljuspunkt. Frågan är bara om avtalets ambitiösa ord kommer att omsättas till handling.

Den här boken är med andra ord, om du frågar mig, högst angelägen läsning. Jag kan varmt rekommendera boken till alla som har något intresse i ämnet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s